Om

I efteråret 2013 fandt en lille gruppe borgere sammen for at skabe positive forandringer i Hertugbyen Augustenborg. Det er vores mål at motivere og inspirere til at skabe og fastholde aktivitet og livskvalitet i det byggede miljø i Augustenborg. Vi er overbeviste om, at når der skabes positive forandringer et sted, vil det smitte af på omgivelserne og dermed resten af byen. På kort tid er det lykkedes at engagere borgere og foreninger i en fælles sag under mottoet “Tid til handling”, og initiativet har udviklet sig til en folkebevægelse i Augustenborg. I skrivende stund består initiativgruppen af Hertugbyens Bevaringsforening, Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg Erhvervsforening, KunstVærket og Kunstpunkt. Vi har desuden fået opbakning og støtte fra Sønderborg Kommune og lokale politikere, der ønsker at bidrage til vores planer om at gøre Augustenborg til et kulturelt fyrtårn inden for det byggede miljø – et sted, hvor nye og gamle butikker kan blomstre, og hvor man samtidig kan opleve og nyde kulturarven i den historiske hertugby.

HB-logo-uden-tekst

Foreningens logo er inspireret af Augustenborgs smukke byvåben. Hestehovedet og de to lanser symboliserer ringridningen og galopsportens opståen i Augustenborg. H.C. Andersen symboliserer eventyret og eventyrdigterens besøg i byen. Svanen symboliserer byens forvandling til en smuk svane, og portbygningen symboliserer slottet, hoffet og den by, der opstod omkring det.