Medier

På denne side har vi samlet nogle af lokalplanens vigtigste dokumenter samt egne projekter og et lille billedarkiv.

Den 5. oktober 2004 satte Augustenborg Kommune fokus på bevaringen af den historiske bykerne ved at vedtage en meget ambitiøs bevarende lokalplan, der siden er blevet revideret: Bevarende lokalplan nr. 47-1. I forbindelse med lokalplanen blev der udarbejdet en Vejledning til bevarende lokalplan nr. 47-1, et Idékatalog til bevarende lokalplan nr. 47 for Hertugbyen og en registrant. Hertugbyens Bevaringsforening arbejder for at realisere nogle af de mange gode visioner og ideer.

Sønderborg Kommune har i 2015 afsat 2 mio. kroner til at gøre kommunens byer mere attraktive. Den 14. april 2015 fik vi svar på vores ansøgning. Teknik- og Miljøudvalget har valgt at støtte de fleste af punkterne i vores ansøgning, herunder granitpullerter til hovedgaden samt en opdatering af Jægerpladsen, Apotekertorvet, Storegade 6A og krydset ved Sydbank. Det samlede støttebeløb udgør 430.588 kr. Det er vi meget taknemmelige for. Arbejdet påbegyndes i efteråret 2015. Se ansøgningen her: Ansøgning fra Hertugbyens Bevaringsforening

Billedarkiv:

IMG_6349 Hofrådens Hus anno 1895
 Tid til handling  Storegade anno 1895
02 Jægerpladsen - idéskitse 06 Louise Augustas Plads - ideskitse
 Vision: Jægerpladsen anno 2016  Vision: Louise Augustas Plads anno 2016
09 Apotekertorvet - ideskitse HB-logo-lille
Vision: “Apotekertorvet” anno 2016 Foreningens logo