Kontakt

Hertugbyens Bevaringsforening
c/o Jytte Urban
Fjordparken 21
DK-6440 Augustenborg

E-mail: bevar@hertugbyen.dk