Hofrådens Hus S/I

Hofrådens Hus from Jorgen Pedersen on Vimeo.

Hofrådens Hus S/I blev stiftet den 6. juli 2015 og er resultatet af et samarbejde mellem Hertugbyens Bevaringsforening, Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland. Formålet er at erhverve, renovere, drive og udvikle ejendommen Storegade 11 i Augustenborg.

Hofrådens Hus, Storegade 11, har stået tomt i flere år, da skiftende ejere ikke har kunnet skaffe de nødvendige midler til at sætte huset i stand. På et tidspunkt var huset ikke længere tæt på tag og fag, og Slots- og Kulturstyrelsen vurderede, at det var nødvendigt at iværksætte et sikringsprojekt, da huset er fredet.

I efteråret 2016 lykkedes det bestyrelsen i Hofrådens Hus S/I at købe huset for et symbolsk beløb. Overtagelsen skete med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli 2016.

Vi håber, at det kan blive byens hus – et samlingssted for byens borgere, men også et sted, der fremmer turismen og formidler byens historie. Augustenborgerne har taget godt imod projektet, og vores frivillige hjælpere har ydet en kæmpe indsats med at tømme huset for gamle gulvtæpper, bøger, møbler og andet skrammel. Vi har også fået en fantastik god opbakning fra Slots- og Kulturstyrelsen, der har givet os tilsagn om at dække 60 % af udgifterne til et nyt tag. Resten vil vi søge fra lokale fonde. Husets anvendelse er stærkt begrænset, da bygningen er plaget af fugt, skimmel og råd. Et tæt tag er således afgørende for sikringen af huset og dets fremtidige anvendelse til almennyttige formål. Når huset har et tæt tag, vil vi afholde flere aktiviteter, der kan samle byen og på længere sigt, skal huset blive et kulturelt fyrtårn, der sætter Augustenborg på landkortet. Læs mere om vores aktiviteter.

Jørgen Pedersen fra Fjordparken har lavet en TV-udsendelse om husprojektet og de mange engagerede ildsjæle. Udsendelsen har været vist på Sønderborg Lokal TV, men kan også ses øverst på denne side.

Der er opnået tilskud fra Sønderborg Kommune til de første to års drift af huset samt startkapital fra Fabrikant Mads Clausens Fond og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Bestyrelsen består af nedenstående personer, som udgør et stærkt hold med mange forskellige kompetencer.

Bestyrelsen i Hofrådens Hus S/I

Bestyrelsen i Hofrådens Hus S/I på stiftelsesdagen. Fra venstre: Thomas Myllerup (formand), Inge Olsen, Carsten Porskrog Rasmussen, Karen Marie Hougård (kasserer), Aase Nyegaard og Ole Urban (næstformand).

Hofrådens Hus har stor kulturhistorisk betydning for byen. Det var et af de huse, hvor byens spidser samledes, og i 1844 fik huset besøg af den verdensberømte eventyrdigter H.C. Andersen. Vi har modtaget et “skrift” fra Thora Nissen, som er forfatter til bogen “Da H.C. Andersen besøgte Augustenborg og Gråsten”, om Andersens besøg i huset. Læs mere.