Historie

Augustenborgs historie i korte træk

Hertugbyen Augustenborg blev grundlagt i 1651 af Hertug Ernst Günther, der giftede sig med sin kusine Auguste af Glücksborg, som han opkaldte byen efter. Siden var Augustenborg hjemsted for seks generationer af hertuger, der alle har sat deres præg på byen. Det nuværende slot blev opført i 1776 og er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland. Hertugfamilien flygtede i 1848 pga. 1. Slesvigske krig og vendte aldrig tilbage til Augustenborg.

I dag udgør byen et enestående kulturmiljø, der er groet op omkring Augustenborg Slot som et ganske specielt mini-bysamfund – ikke landsby, men en lille by af funktioner, handlende og håndværkere knyttet til hoffet. Bysamfundet opstod allerede i begyndelsen af 1700-tallet, men den centrale del – Storegade og Slotsallé – er i dag helt domineret af en række bygninger opført over en kort periode fra 1760’erne til 1800’erne. Husene har hver deres individualitet, men knytter alligevel stilistisk an til slottet, som er fra samme periode. Der er dermed tale om et totalmiljø af meget høj kvalitet og en karakter, som i Danmark har Slotsgade i Møgeltønder som eneste reelle slægtning.

Den centrale del af slotsbyen er omfattet af en bevarende lokalplan. Ud over slotskomplekset er der på dette lille område 7 fredede og 29 bevaringsværdige bygninger. Især i Storegade danner de en næsten ubrudt række af meget fin karakter. Dominerende midt i denne række ligger ”Hofrådens Hus” (Storegade 11) som den største og mest markante bygning, skabt til hertugens hofråd og overinspektør. Denne bygning er fredet, men har desværre fået lov til at forfalde.