Forskønnelsesprojekter

Jægerpladsen

I forbindelse med den nye beplantning på Jægerpladsen har bevaringsforeningen været i dialog med en jordbrugsteknolog fra Sønderborg Kommune. Det har betydet, at vi har valgt at anlægge et større bed end oprindeligt planlagt. Under belægningerne består det nye bed af Strataceller, der sikrer optimale vækstforhold på de steder, hvor jorden bliver komprimeret af biler. Bilkørsel og meget små plantehuller har betydet, at de gamle ahorntræer ikke kunne overleve. De døende ahorntræer bliver nu erstattet med småbladet lind, som forhåbentligt kan stå i mange hundrede år. Sammen med de gamle lindetræer på den anden side af vejen markerer de nye træer begyndelsen til den oprindelige lindeallé i Storegade, som stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Se kort over byen fra 1796.

Apotekertorvet

Forskønnelsesprojektet på Apotekertorvet gennemføres også med midler fra kommunens pulje Attraktive Handelsbyer. Den oprindelige facadelinje langs Storegade markeres, og der opstår to nye byrum med lindetræer og bøgepur. Der lukkes af for kørende trafik, så gående og cyklende trafik kan “sive” gennem pladsens åbninger. De oprindelige brosten genanvendes, udtjente ahorntræer fjernes, og der opsættes nyt byinventar. Der opsættes endnu en granitblok, så der opnås balance i de to nye byrum. Et stramt anlæg, der er inspireret af de formelle haveanlæg fra tiden omkring byens opførelse.

  • Ideskitse fra ansøgning 2014

Hertug Ernst Günthers Plads

Den sidste uge i maj måned var det blevet tid til at rengøre den store sten, der tidligere har fungeret som “springvand” og derfor var overbegroet med alger. Først blev stenen renset og derefter spulet med hjælp fra Augustenborg/Bro Frivillige Brandværn. Dernæst kunne mindepladen monteres. Pladen er fremstillet af Altek ApS ved Egon Davidsen, der også har bidraget med et sponsorat, så projektet kunne hænge sammen.

  • Sprøjet 1 ankommer til pladsen