Flere nyheder

5. maj 2015: Deltagelse i præsentation af diskussionsoplæg til kommunens planstrategi for Augustenborg, Egernsund og Nordborg. Arkitekterne fra WE-Architecture fremlagde deres oplæg i byrådssalen, hvor bl.a. fire repræsentanter fra Hertugbyens Bevaringsforening deltog i debatten. Efterfølgende har foreningen indsendt et skriftlig svar til kommunen.

24. april 2015: Byvandring med bestyrelsen i Grundejernes Investeringsfond, der har ønsket at se Augustenborg i forbindelse med deres besøg hos ProjectZero.

14. april 2015: Svar på ansøgning til puljen Attraktive Handelsbyer: Teknik- og Miljøudvalget har givet tilsagn om støtte til granitpullerter samt forskønnelse af Jægerpladsen, Apotekertorvet, Storegade 6A og krydset ved Sydbank. Det samlede støttebeløb udgør 430.588 kr. Se ansøgningen her: Ansøgning fra Hertugbyens Bevaringsforening.

14. april 2015: Kultur-, Borger- og Firtidsudvalget i Sønderborg Kommune har givet tilsagn om støtte til driften af Hofrådens Hus.

2. april 2015: Foreningen har rundet medlem nr. 100. Tak for den flotte opbakning.

17. marts 2015: Optagelser til et tv-indslag om affredninger i Augustenborg. Mød nogle af ildsjælene i Hertugbyens Bevaringsforening i dette videoklip (10 min).

9. marts 2015: Bestyrelsen har foretaget en rokade, hvor Jytte Urban er blevet foreningens nye formand. Se den nye konstituering her. Tak til vores afgående formand Ejlert Jensen.

14. februar 2015: Flot omtale i stor avisartikel om foreningens arbejde med at sikre byens kulturarv.

11. februar 2015: Omtale i Radio Als. Hør hele interviewet her.

2. februar 2015: Byvandring med to arkitekter fra WE Architecture og en repræsentant fra Planafdelingen, der havde opfordret Hertugbyens Bevaringsforening til at bidrage til kommunens planstrategi for 2029/2050. Efter en tur gennem byen og en afstikker til havnen sluttede mødet på KunstVærket, hvor der kom mange gode idéer og visioner på bordet.

29. januar 2015: Deltagelse i Bygningsbevaringsrådet i Sønderborg Kommune. Rådet består af repræsentanter fra forvaltningen, Museum Sønderjylland, lokalhistoriske foreninger, bevaringsforeninger og fagfolk. Projekt Augustenborg var på dagsordenen, og vi fik ros for det gode initiativ.

27. januar 2015: Foredrag på Sønderborg Slot om augustenborgernes betydning på Als og Sundeved. En spændende indføring i hertugernes storhed og fald fremført af museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. 150 interesserede var mødt op i Riddersalen for at høre det spændende foredrag. Et godt initiativ, der bør gentages i Augustenborg.

10. januar 2015: Mens stormen Egon rasede udenfor var 50 augustenborgere mødt op i Augustenborghallerne for at deltage i stiftelsen af byens nye forening for ildsjæle: Hertugbyens Bevaringsforening. En stor tak til de mange fremmødte for deres interesse og støtte. Hvis du gerne vil støtte initiativet eller bare ikke kan lade være med at gøre noget, så meld dig ind i foreningen, hvor vi arbejder aktivt på at skabe positive forandringer i Hertugbyen Augustenborg. Bliv medlem nu.