Flere nyheder

11. oktober 2017: Borgermøde med 65 deltagere afholdt i KunstVærket, hvor Mads Friis fortalte om sine visioner for Storegade 19. Efter en god dialog og mange input fra de fremmødte blev der serveret et udvalg af kager fra Benniksgaard Hotel. Læs invitationen.

IMG_2888

24. september 2017: Et af byens vigtigste huse, den tidligere købmandsgård, Storegade 19 (fredet), er reddet fra tvangsauktion. Redningsmanden hedder Mads Friis, og han vil indrette en alsisk café i huset, der også er kendt som Ruths Hus. Bevaringsforeningen har skabt kontakten til Mads Friis efter en henvendelse fra bobestyreren. Læs mere.

17. september 2017: 15 frivillige hjælpere var mødt til endnu en spændende arbejdsdag i Hofrådens Hus. Denne gang skulle der ryddes op i baghuset og haven. Det lykkedes at tømme hele baghuset, og arrangementet sluttede med dejlig grillmad til de mange frivillige. Tusind tak for hjælpen. Læs mere.

27. august 2017: Bevaringsforeningens bestyrelsen har været på en fantastisk inspirerende studietur til Christiansfeld. Vi startede med at deltage i brødremenighedens søndagsgudstjeneste. Derefter var der byvandring ved arkitekt M.A.A. Jørgen Toft Jessen. Se flere billeder.

26. august 2017: Det årlige høstmarked i Storegade blev afholdt i smukt vejr med masser af boder og besøg af veteranmotorcykler. Bevaringsforeningen var igen på pletten med sin flotte bod, der er udformet som et ægte hertughus. Der blev afholdt en konkurrence, og mange af de besøgende meldte sig ind i foreningen. Vinder af konkurrencen blev Finn Lassen, Storegade 31.

  • En overraskt vinder åbner døren

18. juni 2017: Hertugbyens Bevaringsforening var på pletten ved Augustenborg Ringridning, og mange af de besøgende deltog i vores konkurrence, hvor de skulle gætte årstallet på 4 forskellige billeder fra Augustenborg by. Vinderen af konkurrencen blev Henrik Karstensen, der er blevet belønnet med to flasker Augustenborgvin.

  • Bevaringsforeningens bod var et "ægte" hertughus

20. maj 2017: Apotekertorvet indviet med pomp og pragt. Bevaringsforeningens formand Jytte Urban bød velkommen, og indvielsestalen blev holdt af en velforberedt formand for Teknik- og Miljøudvalget, Frode Sørensen, der understregede, at Hertugbyen er noget helt unikt, og at vi skal have store ambitioner. Snoren blev klippet, og de mange fremmødte kunne købe pølser og vand ved brandværnets pølsevogn, der også serverede gratis is til børnene. Tak til vores samarbejdspartnere Bjarnes Have og Anlæg ved Bjarne Bladt og Kristian Nordstrøm fra kommunens vejafdeling. Læs mere om forskønnelsesprojekterne.

18. april 2017:  Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt kommissoriet for bevaringsprojektet Hertugbyen Augustenborg. Dette medførte en merbevilling på 2 mio. kr. Sønderborg Kommune ønsker at gøre en indsats for at bringe den centrale del af Augustenborg tilbage til hertugtidens arkitektoniske helhed og særpræg med fokus på bygninger opført før 1840, især koncentreret i og omkring Storegade og Slotsallé. Læs mere.

20. marts 2017: Bevaringsforeningen har fået “Sammen kan vi mere”-prisen 2017, der uddeles af Andelskassen. Vi er vi meget stolte over prisen, som er et udtryk for, at foreningens arbejde er blevet bemærket. Læs mere.

3. marts 2017: Arkitektskolen i Aarhus peger på Hertugbyen Cirkel_screeningAugustenborg som det vigtigste kulturmiljø i Sønderborg Kommune. Screeningsprojektet er støttet af Realdania og kan læses her.

2. marts 2017: Knap 40 medlemmer var mødt op til bevaringsforeningens generalforsamling på Fjordhotellet. Formanden kvitterede for den store opbakning og kunne fortælle, at foreningen har formået at fange politikernes opmærksomhed, og at der arbejdes intensivt på mange fronter. Læs formandsberetningen her.

4. februar 2017 kl. 10-14.00: Loppemarked i Hofrådens Loppemarked i HH_kollageHus. Nu skal effekterne fra oprydningen sælges. Gør et kup, og støt et godt formål. Overskuddet går til at sikre huset for eftertiden.

23.-27. januar 2017: I denne uge kunne borgerne møde forvaltningen i uformelle rammer i Hofgården, hvor kommunen havde indrettet et midlertidigt bykontor. På programmet var fællesspisning, byvandring, strategispil osv. Der blev indsamlet et hav af ideer fra alle aldersgrupper. Læs mere.

14. januar 2017 kl. 16-18.00: Kom til nytårskur igodt-nytaar-fra-hb_thumb Hofrådens Hus. Vi skåler med vores medlemmer, samarbejdspartnere og de mange frivillige, som har hjulpet med at tømme huset.

9. januar 2017: Borgermøde om byens identitet og fremtid. Sønderborg Kommune havde regnet med 150 deltagere, men 300 engagerede mennesker strømmede til og var til sidst henvist til ståpladser i hallens overfyldte kultursal. Både politikere, forvaltning og borgere har store ambitioner og visioner for byen. Læs JVs artikel og se videoen.

5. januar 2017: Flot stilguide om rokokoen starter i Augustenborg. Stilguiden er lavet af Bygningskultur Danmark, der besøgte Augustenborg i forbindelse med konkurrencen Danmarks Smukkeste Præstegård i sommers. Se videoen (3 minutter).

2. januar 2017: Jørgen Pedersen har lavet en flot tv-udsendelse om Hofrådens Hus. Det er et portræt af husprojektet og de mange engagerede ildsjæle. Udsendelsen vises på Sønderborg Lokal TV i morgen, men kan også ses på nettet: Se udsendelsen (17 minutter).

7. december 2016: En milepæl er nået: Bevaringsforeningen har rundet medlem nr. 250. Det er vi meget stolte over. Tusind tak for opbakningen.

5. december 2016: Juleoprydning i julekostHofrådens Hus. 10 veloplagte hjælpere var mødt, og der blev arbejdet fra kl. 10.00-14.00. Der vil løbende blive indkaldt små arbejdshold. Vi gælder os til de næste to arrangementer i huset: Nytårskur og loppemarked.

26. november 2016: Bevaringsforeningen har deltaget i årets julemarked på Apotekertorvet i Augustenborg. Vi havde vores egen julemarkedstand, som var bemandet med fem personer fra bestyrelsen. Mange lagde vejen forbi for at “smage på julen”, og bestyrelsen benyttede lejligheden til at fortælle om foreningens arbejde med plancher og gamle billeder fra byen. Der blev også delt gratis T-shirts ud, og mange kvitterede med at melde sig ind i foreningen. Mange tak for den flotte opbakning med højt julehumør.

12. og 13. november 2016: Anden arbejdsweekend i Hofrådens Hus afholdt med en snes frivillige hjælpere, der var mødt op til nedbrydning af pladevægge og listelofter. En stor container blev fyldt til randen, og mange besøgende kom forbi for at se huset og høre om projektet. Læs mere.

29. og 30. oktober 2016: Bevaringsforeningen har afholdt den første 2016-10-26-18-03-09arbejdsweekend i Hofrådens Hus. 20 frivillige hjælpere var mødt op, og de blev udstyret med støvmasker, arbejdsdragter, handsker osv. Humøret var højt, og der blev ydet en kæmpe indsats. Læs mere.

8. oktober 2016: Bestyrelsen, ledsaget af en delegation af håndværksmestre, forretningsdrivende, arkitekter og én lokal politiker, har været på en fantastisk inspirerende studietur til Ærøskøbing. Læs mere.

2. oktober 2016: Åbent hus i Hofrådens Hus. Søndag morgen kl. 10.00 blev dørene slået op, og over 100 nysgerrige augustenborgere strømmede ind. Leif Købmand havde sponsoreret en lille skarp – Den Kongelige Livgardes Port. Mange skrev sig på listen over frivillige hjælpere. Pressen var også på pletten, og det blev til en flot artikel i avisen og på Jydske Vestkystens hjemmeside med 44 billeder.

20. september 2016: Efter lange forhandlinger har Hofrådens Hus S/I købt fredet hus i Augustenborg. Huset skal bruges til almennyttige formål. Bevaringsforeningen er støtteforening til initiativet, som vi håber kan inspirere og være med til at understøtte den positive udvikling i byens hovedgade.

30. august 2016: Storegade 1 har fået støtte til istandsættelsenstoregade-1 af husets facade mod vejen. Efter sandblæsningen trådte nogle interessante spor frem, bl.a. efter et “ekstra” vindue med buet overkarm på første sal og en flot kurvehanksbue over hoveddøren. Bevaringsforeningen har været tovholder på projektet, som nu er gennemført. Hvis du har et bevaringsværdigt hus, kan du også søge støtte til istandsættelsesarbejder på over 20.000 kr. Læs mere.

22. juni 2016: Sønderborg Kommune holder borgermøde om registrering af bevaringsværdige bygninger (SAVE) kl. 19-21 i Kulturcaféen, KunstVærket, Louise Augustas Plads 1. Læs orienteringsfolderen her.

2. juni 2016: Velbesøgt sommerarrangement afholdt med over 50 deltagere på en af årets varmeste dage. Læs mere.

31. maj 2016: Happening på Hertug Ernst Günthers Plads. Effektiv spuling af den store sten ved Brandværnet. Efterfølgende montering af mindeplade for byens grundlægger. Bronzepladen er fremstillet af Altek ApS ved Egon Davidsen, der også har bidraget med et sponsorat. Læs mere.

10. maj 2016: En vigtig milepæl for bevaringsindsatsen i Augustenborg er nået. Teknik- og Miljøudvalget har i dag vedtaget at afsætte 450.000 kr. til et forprojekt, der skal kortlægge bevaringen af den historiske bykerne. Sønderborg Kommune sender hermed et klart signal om, at man vil gøre mere for hertugbyens mange kulturhistoriske værdier. Vi er stolte over, at have stået fadder til denne udvikling. Læs mere.

26. april 2016: Første spadestik til stort forskønnelsesprojekt på Apotekertorvet, som gennemføres med midler fra kommunens pulje Attraktive Handelsbyer. Den oprindelige facadelinje langs Storegade markeres, og der opstår to nye byrum med lindetræer og bøgepur. Der lukkes af for kørende trafik, så gående og cyklende trafik kan “sive” gennem pladsens åbninger. De oprindelige brosten genanvendes, udtjente ahorntræer fjernes, og der opsættes nyt byinventar. Læs mere.

17. marts 2016: Belysning af Fredsegen etableret.  Fredsegen i Augustenborg blev plantet af tyskerne i 1871 og er en af de få, der er tilbage på dansk jord. Træet er et godt eksempel på, hvor meget beplantning betyder for en plads. Belysningen fremhæver træet og skaber et stemningsfyldt byrum.

10. marts 2016: Knap 40 interesserede var mødt op til foreningens første generalforsamling i Augustenborghallerne. Foreningens formand Jytte Urban kunne bl.a. berette, at der er søsat mange initiativer i det første år, og at foreningen arbejder videre med stor ildhu. Medlemstallet ligger på omkring 250. Referat og konstituering kan ses her.

23. februar 2016: 40 NaturErhvervsfolk fik en hjertelig velkomst, da de var på rundvisning i byen. Mens der blev serveret æblemost fra en lokal producent, fortalte bevaringsforeningens formand, Jytte Urban, om den gamle bydel, foreningens arbejde og visioner. En meget vellykket rundvisning med 5 poster, hvor byens foreninger, erhvervsliv, skole og institutioner blev præsenteret.

7. februar 2016: Bevaringsforeningen indkalder til generalforsamling, der afholdes torsdag den 10. marts kl. 19.00 i Augustenborghallerne. Mød op, og vær med til at gøre en forskel. Vi glæder os til at se dig. Læs mere.

19. januar 2016: Indvielse af Københavnerbænke på Jægerpladsen.Bænkevarmere Bevaringsforeningens bestyrelsen iført hvide T-shirts og en halv snes HB-medlemmer var mødt op for at skabe liv i gaden, da en delegation fra NaturErhvervstyrelsen kom til Augustenborg. DR, TVS, JV og Der Nordschleswiger var på pletten, og bestyrelsen sørgede for, at Augustenborg fik den omtale, som byen fortjener. Mens sneen dalede blev der budt på varm kakao. Bussen stoppede lige ud for Jægerpladsen, og vi bød københavnerne rigtig hjertelig velkommen. Se også den positive omtale i Lokalavisen.

14. januar 2016: Byvandring med fire arkitekter fra PLAN. Formålet var at gøre status over den bevarende lokalplan og bidrage til en evt. opdatering af denne. Der blev desuden givet input til en kommende lokalplan for slottet. Bevaringsforeningen ønsker at lokalplanen sikrer, at der fortsat skal være offentlig adgang til området.

31. december 2015: Godt nytår! Vi glæder os over de resultater, vi har opnået i 2015, og ser frem til at skabe endnu flere positive forandringer sammen med vores medlemmer. Tak for opbakningen og på gensyn i det nye år.

16. december 2015: 2015-12-08 10.36.26Sønderborg Kommune har i dag givet tilladelse til at navngive pladsen med den store sten efter byens grundlægger Hertug Ernst Günther. Bevaringsforeningen har ansøgt om navngivningen. Det nye navn træder i kraft til foråret, og vi håber, at det kan være med til at gøre byens unikke historie mere synlig i gadebilledet.

15. december 2015: Sønderborg Kommune har i dag givet tilladelse til, at vejen ned mod havnen ved Lokalhistorisk Arkiv skifter navn til det oprindelige Holzstaffel (træområde). Bevaringsforeningen har ansøgt om navngivningen i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

10. november 2015: Forskønnelsen af Jægerpladsen er i gang. De udpinte ahorntræer fjernes og udskiftes med lindetræer. Bedet udvides, og der nedgraves Strataceller for at sikre optimale vækstforhold. Følg projektet her.

27. oktober 2015: Rundvisning på Kirkevænget 5 i Ketting arrangeret af By- og Miljø. Se billederne her.

29. september 2015: Første spadestik til en forskønnelse af hovedgaden er taget. De gamle nedslidte træstolper i Storegade udskiftes med nye granitpullerter. Bevaringsforeningen har længe arbejdet på at give hovedgaden et løft, og nu kan vi se de første resultater af vores anstrengelser. Vi håber byens borgere vil tage godt imod de nye forandringer, og at det kan inspirere til mange flere initiativer, der gør byen mere attraktiv.

  • Granitpullerter ankommer til Jægerpladsen

27. september 2015: Bevaringsforeningens bestyrelse har været på studietur til Ballum for at hente viden, erfaring og inspiration til et fondsstøttet bevaringsprojekt i Augustenborg. Deltagerne har selv betalt for turen, der var med middag på marskgården Klægager også kaldet Digegrevens Gård. Søndag morgen kl. 08.30 var der afgang fra Augustenborg, og morgenmaden blev indtaget et hyggeligt sted undervejs. Læs mere her.

  • Vesterende Ballum

1. august 2015: En milepæl er nået – foreningen har rundet medlem nr. 200.

30. juli 2015: Bevaringsforeningen markerede H.K.H. Prins Henriks besøg ved at opstille en række plancher ved Hofrådens Hus. Iført høje hatte uddelte bestyrelsen foldere og fortalte om bevaringsforeningen og Hofrådens Hus. Vi fik mange positive tilkendegivelser og en god dialog med folk, som var på vej til og fra digtoplæsningen.

Høje hatte

Plancher: Toptryk Grafisk – Staffelier: Thomas Hjorth

6. juli 2015: Stiftelse af den selvejende institution – Hofrådens Hus S/I.

13. juni 2015: Foreningens planer for en forskønnelse af byens hovedgade og pladser blev præsenteret på en flot udstilling i KunstPunkt med titlen “Augustenborg”. Omtrent 150 var mødt op til ferniseringen, og der var stor opbakning til det fælles projekt om at gøre Augustenborg mere attraktiv.

HB-udstilling i Kunstpunkt

Fernisering i KunstPunkt

26. maj 2015: Efter lange forhandlinger og mange forberedelser kunne bevaringsforeningens formand og næstformand tage det første officielle skridt mod overtagelsen af Hofrådens Hus, Storegade 11, ved at underskrive en købsoptionsaftale. Næste skridt er stiftelsen af en selvejende institution.

Optionsunderskrift

Thomas Hjorth og Jytte Urban

20. maj 2015: Hertugbyens Bevaringsforening er blevet medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur også kaldet By og Land.

12. maj 2015: Det var med stor spænding, at Hertugbyens Bevaringsforening åbnede dørene for foreningens første temaaften om hertuger, hoffet og historiske huse. Foreningens formand, Jytte Urban, skød arrangementet i gang med et pistolskud, der gav øjeblikkelig opmærksomhed fra de over 200 deltagere. Se nedenstående diasshow og video fra en forrygende aften i festsalen på Augustenborg Slot

5. maj 2015: Deltagelse i præsentation af diskussionsoplæg til kommunens planstrategi for Augustenborg, Egernsund og Nordborg. Arkitekterne fra WE-Architecture fremlagde deres oplæg i byrådssalen, hvor bl.a. fire repræsentanter fra Hertugbyens Bevaringsforening deltog i debatten. Efterfølgende har foreningen indsendt et skriftlig svar til kommunen.

24. april 2015: Byvandring med bestyrelsen i Grundejernes Investeringsfond, der har ønsket at se Augustenborg i forbindelse med deres besøg hos ProjectZero.

14. april 2015: Svar på ansøgning til puljen Attraktive Handelsbyer: Teknik- og Miljøudvalget har givet tilsagn om støtte til granitpullerter samt forskønnelse af Jægerpladsen, Apotekertorvet, Storegade 6A og krydset ved Sydbank. Det samlede støttebeløb udgør 430.588 kr. Se ansøgningen her: Ansøgning fra Hertugbyens Bevaringsforening.

14. april 2015: Kultur-, Borger- og Firtidsudvalget i Sønderborg Kommune har givet tilsagn om støtte til driften af Hofrådens Hus.

2. april 2015: Foreningen har rundet medlem nr. 100. Tak for den flotte opbakning.

17. marts 2015: Optagelser til et tv-indslag om affredninger i Augustenborg. Mød nogle af ildsjælene i Hertugbyens Bevaringsforening i dette videoklip (10 min).

9. marts 2015: Bestyrelsen har foretaget en rokade, hvor Jytte Urban er blevet foreningens nye formand. Se den nye konstituering her. Tak til vores afgående formand Ejlert Jensen.

14. februar 2015: Flot omtale i stor avisartikel om foreningens arbejde med at sikre byens kulturarv.

11. februar 2015: Omtale i Radio Als. Hør hele interviewet her.

2. februar 2015: Byvandring med to arkitekter fra WE Architecture og en repræsentant fra Planafdelingen, der havde opfordret Hertugbyens Bevaringsforening til at bidrage til kommunens planstrategi for 2029/2050. Efter en tur gennem byen og en afstikker til havnen sluttede mødet på KunstVærket, hvor der kom mange gode idéer og visioner på bordet.

29. januar 2015: Deltagelse i Bygningsbevaringsrådet i Sønderborg Kommune. Rådet består af repræsentanter fra forvaltningen, Museum Sønderjylland, lokalhistoriske foreninger, bevaringsforeninger og fagfolk. Projekt Augustenborg var på dagsordenen, og vi fik ros for det gode initiativ.

27. januar 2015: Foredrag på Sønderborg Slot om augustenborgernes betydning på Als og Sundeved. En spændende indføring i hertugernes storhed og fald fremført af museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen. 150 interesserede var mødt op i Riddersalen for at høre det spændende foredrag. Et godt initiativ, der bør gentages i Augustenborg.

10. januar 2015: Mens stormen Egon rasede udenfor var 50 augustenborgere mødt op i Augustenborghallerne for at deltage i stiftelsen af byens nye forening for ildsjæle: Hertugbyens Bevaringsforening. En stor tak til de mange fremmødte for deres interesse og støtte. Hvis du gerne vil støtte initiativet eller bare ikke kan lade være med at gøre noget, så meld dig ind i foreningen, hvor vi arbejder aktivt på at skabe positive forandringer i Hertugbyen Augustenborg. Bliv medlem nu.