Arbejdende udvalg

På bestyrelsesmødet den 6. april 2017 blev der nedsat følgende udvalg:

PR-udvalget: Udarbejdelse af pressemeddelelser, indlæg til Sport & Fritid, etablering og opdatering af hjemmeside og markedsføring generelt.

De 7 Foreninger: Koordinering af samarbejdet med eksisterende foreninger i Augustenborg.

Kommuneudvalget: Deltagelse i kommunale bevaringsprojekter og kontakt til forvaltningen og politikere.

Aktivitetsudvalget: Planlægning af temaaftner, orienteringsmøder, studieture og aktiviteter i Hofrådens Hus.

Hofrådens Hus: Orientering og koordinering i forbindelse med istandsættelse og brug af Hofrådens Hus.