“Sammen kan vi mere”-prisen 2017

Prisoverrækkelsen foregik til Andelskassens generalforsamling i Augustenborghallerne, hvor fem repræsentanter fra bestyrelsen var mødt op for at modtage prisen. Bevaringsforeningen fik følgende flotte præsentation, der blev overværet af over 400 mennesker:

“Den sidste pris i aften går til en relativt ny forening, der blev etableret i januar 2015. Formålet med dannelsen af foreningen var og er fortsat at bevare en række fredede hertughuse i Augustenborgs gamle, unikke bydel i gaderne Storegade og Slotsallé. Sammen med det smukke og velbevarede Augustenborg Slot udgør disse hertughuse en meget smuk og enestående helhed, men mange af husene er i stærkt forfald, og store kulturværdier kan gå tabt for evigt. Foreningen har i dag 250 medlemmer fra Diplom fra Andelskassen JPEGlokalsamfundet og har en usædvanligt stor og solid lokal forankring. Foreningen har i sommeren 2016 overtaget det smukkeste, historisk og kulturelt mest værdifulde hus i Storegade, men huset er i alvorligt forfald og står uden vand, varme og køkkenfaciliteter. Derfor skal det totalrenoveres, og i den forbindelse skal der søges tilskud hos store fonde, da omkostningerne løber op i flere millioner kroner. Dette arbejde er i gang, men forventes at tage adskillige år. Foreningen har god støtte fra Sønderborg kommune, Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Historisk Samfund for Als og Sundeved samt Kulturstyrelsens restaureringsarkitekt for Als og dermed Augustenborg. Imidlertid har man brug for endnu mere støtte, hvis målet skal kunne realiseres, så man blandt andet kan etablere midlertidige opholdsrum i huset til foreningens videre aktiviteter, såsom foreningsmøder, foredrag, åbent hus med mere. Andelskassen er med denne pris glade for at kunne være med til at støtte foreningen, hvad enten pengene går til anskaffelsen af borde og stole, et tilskud til køkken eller noget helt tredje”.

Prisoverrækkelse1