Velkommen!

Nedenfor kan du læse mere om foreningens aktiviteter siden stiftelsen den 10. januar 2015. Klik på “Bliv medlem” i menuen ovenfor, eller kontakt vores kasserer på 60 11 11 42, hvis du vil støtte indsatsen med at skabe positive forandringer i Hertugbyen Augustenborg. Det koster kun 100 kr. pr. person om året.

Seneste nyheder

10. maj 2016: En vigtig milepæl for bevaringsindsatsen i Augustenborg er nået. Teknik- og Miljøudvalget har i dag vedtaget at afsætte 450.000 kr. til et forprojekt, der skal kortlægge bevaringen af den historiske bykerne. Sønderborg Kommune sender hermed et klart signal om, at man vil gøre mere for hertugbyens mange kulturhistoriske værdier. Vi er stolte over, at have stået fadder til denne udvikling. Læs mere.

26. april 2016: Første spadestik til stort forskønnelsesprojekt på Apotekertorvet, som gennemføres med midler fra kommunens pulje Attraktive Handelsbyer. Den oprindelige facadelinje langs Storegade markeres, og der opstår to nye byrum med lindetræer og bøgepur. Der lukkes af for kørende trafik, så gående og cyklende trafik kan “sive” gennem pladsens åbninger. De oprindelige brosten genanvendes, udtjente ahorntræer fjernes, og der opsættes nyt byinventar. Læs mere.

  • Ideskitse fra ansøgning 2014

17. marts 2016: Belysning af Fredsegen etableret.  Fredsegen i Augustenborg blev plantet af tyskerne i 1871 og er en af de få, der er tilbage på dansk jord. Træet er et godt eksempel på, hvor meget beplantning betyder for en plads. Belysningen fremhæver træet og skaber et stemningsfyldt byrum.

10. marts 2016: Knap 40 interesserede var mødt op til foreningens første generalforsamling i Augustenborghallerne. Foreningens formand Jytte Urban kunne bl.a. berette, at der er søsat mange initiativer i det første år, og at foreningen arbejder videre med stor ildhu. Medlemstallet ligger på omkring 250. Referat og konstituering kan ses her.

23. februar 2016: 40 NaturErhvervsfolk fik en hjertelig velkomst, da de var på rundvisning i byen. Mens der blev serveret æblemost fra en lokal producent, fortalte bevaringsforeningens formand, Jytte Urban, om den gamle bydel, foreningens arbejde og visioner. En meget vellykket rundvisning med 5 poster, hvor byens foreninger, erhvervsliv, skole og institutioner blev præsenteret.

7. februar 2016: Bevaringsforeningen indkalder til generalforsamling, der afholdes torsdag den 10. marts kl. 19.00 i Augustenborghallerne. Mød op, og vær med til at gøre en forskel. Vi glæder os til at se dig. Læs mere.

19. januar 2016: Indvielse af Københavnerbænke på Jægerpladsen.Bænkevarmere Bevaringsforeningens bestyrelsen iført hvide T-shirts og en halv snes HB-medlemmer var mødt op for at skabe liv i gaden, da en delegation fra NaturErhvervstyrelsen kom til Augustenborg. DR, TVS, JV og Der Nordschleswiger var på pletten, og bestyrelsen sørgede for, at Augustenborg fik den omtale, som byen fortjener. Mens sneen dalede blev der budt på varm kakao. Bussen stoppede lige ud for Jægerpladsen, og vi bød københavnerne rigtig hjertelig velkommen. Se også den positive omtale i Lokalavisen.

14. januar 2016: Byvandring med fire arkitekter fra PLAN. Formålet var at gøre status over den bevarende lokalplan og bidrage til en evt. opdatering af denne. Der blev desuden givet input til en kommende lokalplan for slottet. Bevaringsforeningen ønsker at lokalplanen sikrer, at der fortsat skal være offentlig adgang til området.

31. december 2015: Godt nytår! Vi glæder os over de resultater, vi har opnået i 2015, og ser frem til at skabe endnu flere positive forandringer sammen med vores medlemmer. Tak for opbakningen og på gensyn i det nye år.

16. december 2015: 2015-12-08 10.36.26Sønderborg Kommune har i dag givet tilladelse til at navngive pladsen med den store sten efter byens grundlægger Hertug Ernst Günther. Bevaringsforeningen har ansøgt om navngivningen. Det nye navn træder i kraft til foråret, og vi håber, at det kan være med til at gøre byens unikke historie mere synlig i gadebilledet.

15. december 2015: Sønderborg Kommune har i dag givet tilladelse til, at vejen ned mod havnen ved Lokalhistorisk Arkiv skifter navn til det oprindelige Holzstaffel (træområde). Bevaringsforeningen har ansøgt om navngivningen i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

10. november 2015: Forskønnelsen af Jægerpladsen er i gang. De udpinte ahorntræer fjernes og udskiftes med lindetræer. Bedet udvides, og der nedgraves Strataceller for at sikre optimale vækstforhold. Følg projektet her.

27. oktober 2015: Rundvisning på Kirkevænget 5 i Ketting arrangeret af By- og Miljø. Se billederne her.

29. september 2015: Første spadestik til en forskønnelse af hovedgaden er taget. De gamle nedslidte træstolper i Storegade udskiftes med nye granitpullerter. Bevaringsforeningen har længe arbejdet på at give hovedgaden et løft, og nu kan vi se de første resultater af vores anstrengelser. Vi håber byens borgere vil tage godt imod de nye forandringer, og at det kan inspirere til mange flere initiativer, der gør byen mere attraktiv.

  • Granitpullerter ankommer til Jægerpladsen

27. september 2015: Bevaringsforeningens bestyrelse har været på studietur til Ballum for at hente viden, erfaring og inspiration til et fondsstøttet bevaringsprojekt i Augustenborg. Deltagerne har selv betalt for turen, der var med middag på marskgården Klægager også kaldet Digegrevens Gård. Søndag morgen kl. 08.30 var der afgang fra Augustenborg, og morgenmaden blev indtaget et hyggeligt sted undervejs. Læs mere her.

  • Vesterende Ballum

1. august 2015: En milepæl er nået – foreningen har rundet medlem nr. 200.

30. juli 2015: Bevaringsforeningen markerede H.K.H. Prins Henriks besøg ved at opstille en række plancher ved Hofrådens Hus. Iført høje hatte uddelte bestyrelsen foldere og fortalte om bevaringsforeningen og Hofrådens Hus. Vi fik mange positive tilkendegivelser og en god dialog med folk, som var på vej til og fra digtoplæsningen.

Høje hatte

Plancher: Toptryk Grafisk – Staffelier: Thomas Hjorth

6. juli 2015: Stiftelse af den selvejende institution – Hofrådens Hus S/I. Bestyrelsen består af nedenstående personer, som udgør et stærkt hold, der arbejder på at overtage Hofrådens Hus, Storegade 11. Der er opnået tilskud fra Sønderborg Kommune til de første to års drift af huset samt startkapital fra Fabrikant Mads Clausens Fond og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Bestyrelsen i Hofrådens Hus S/I

Bestyrelsen i Hofrådens Hus S/I på stiftelsesdagen. Fra venstre: Thomas Myllerup (formand), Inge Olsen, Carsten Porskrog Rasmussen, Karen Marie Hougård (kasserer), Aase Nyegaard og Ole Urban (næstformand).

13. juni 2015: Foreningens planer for en forskønnelse af byens hovedgade og pladser blev præsenteret på en flot udstilling i KunstPunkt med titlen “Augustenborg”. Omtrent 150 var mødt op til ferniseringen, og der var stor opbakning til det fælles projekt om at gøre Augustenborg mere attraktiv.

HB-udstilling i Kunstpunkt

Fernisering i KunstPunkt

26. maj 2015: Efter lange forhandlinger og mange forberedelser kunne bevaringsforeningens formand og næstformand tage det første officielle skridt mod overtagelsen af Hofrådens Hus, Storegade 11, ved at underskrive en købsoptionsaftale. Næste skridt er stiftelsen af en selvejende institution.

Optionsunderskrift

Thomas Hjorth og Jytte Urban

20. maj 2015: Hertugbyens Bevaringsforening er blevet medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur også kaldet By og Land.

12. maj 2015: Det var med stor spænding, at Hertugbyens Bevaringsforening åbnede dørene for foreningens første temaaften om hertuger, hoffet og historiske huse. Foreningens formand, Jytte Urban, skød arrangementet i gang med et pistolskud, der gav øjeblikkelig opmærksomhed fra de over 200 deltagere. Se nedenstående diasshow og video fra en forrygende aften i festsalen på Augustenborg Slot

Se flere nyheder