Velkommen

Da jeg ikke længere er medlem af bevaringsforeningen, vil hertugbyen.dk fremover fokusere bredere på alle de tiltag, der gøres for at bevare de gamle huse og gader i Hertugbyen. Der vil løbende blive lagt nye projekter på denne side, som brugerne kan følge med i.

Slotspræstegården også kendt som Hofpræstens Hus opført 1776 samtidigt med slottet